Szczeliniec Wielki

Szczeliniec Wielki – projket 2015, analog.